Пн - Пт 09:00 - 18:00
  • UA
  • RU

ЧИМ ГАСЯТЬ ПОЖЕЖІ?

Вогнегасні речовиниЧим гасять пожежі?

Відповідь на це питання начебто напрошується сама собою, але ж насправді не все так просто. Якщо, не дай Боже, до “справи” доводиться залучати пожежників, то вони самі вибирають, як і чим приборкати “червоного півня”. Якщо ж ідеться про протипожежний захист (чи то вогнегасниками, чи то стаціонарними системами пожежогасіння), то здійснити їх вибір за видом вогнегасної речовини іноді доволі складно.

Status quo

Сьогодні у світі виробляється і застосовується багато видів і типів вогнегасних речовин, а також обладнання, яке дає змогу подавати їх в осередок пожежі, однак багато чого нового – це удосконалене або добре забуте старе. Якщо не всі види вогнегасних речовин, які застосовуються сьогодні, то принаймні їх прототипи були відомі людству вже сотню років тому. На сьогоднішній день чекати “революційних” ідей навряд чи варто, а вогнегасні речовини, які виробляються у різних державах, мають подібний склад і приблизно однаковий (у межах певного типу) рівень ефективності. Але ж річ у тім, що вибрати необхідний у кожному конкретному випадку вид і тип, а також належні способи застосування – задача не для “пересічного громадянина”. Але давайте спочатку розберемося, які ж вогнегасні речовини існують та “з чим їх їдять”.

Водні вогнегасні речовини

Відомо, що вода – найширше застосовувана вогнегасна речовина. Це зумовлено її доступністю, дешевизною, нешкідливістю, високими питомою теплоємністю і теплотою пароутворення, а також придатністю для гасіння більшості твердих горючих речовин і матеріалів. З іншого боку, через високі поверхневий натяг і кінематичну в’язкість води левова її частка під час гасіння пожеж проливається марно, спричиняючи псування майна та інші негативні явища. До того ж, її використання часто-густо обмежується можливістю ураження електричним струмом через високу електропровідність, не кажучи вже про непридатність води, що подається звичайними компактними струменями, для гасіння переважної більшості горючих рідин. Ці недоліки води як вогнегасної речовини змусили дослідників шукати як інші види вогнегасних речовин, так і шляхи “подолання” цих самих недоліків.

Системи пожежогасіння – види та призначення

Протягом минулого століття було проведено багато роботи у напрямку пошуку шляхів підвищення вогнегасної ефективності води за рахунок додавання певних добавок. До води запропоновано додавати поверхнево-активні речовини (ПАР), які покращують її змочувальну здатність, водорозчинні полімери, дія яких полягає у підвищенні кінематичної в’язкості води або “упорядкуванні” потоку і збільшенні його далекобійності, неорганічні солі, присутність яких зумовлює гальмування реакцій горіння, а також їх комбінацій. Подібні спеціальні прийоми дають змогу досягти зниження як витрати вогнегасної речовини на гасіння, так і ймовірності повторного займання речовин та матеріалів. В окремих випадках досягнуто успіху навіть у гасінні деяких горючих рідин. Зокрема, для гасіння рослинних олій та жирів у кухонному обладнанні наразі використовують здебільшого водні розчини деяких неорганічних солей.

Піноутворювачі для гасіння пожеж

Існує декілька версій стосовно того, хто перший запропонував застосовувати піну для гасіння горючих рідин. Так чи інакше, але ідея швидко знайшла своє втілення і почалося… Для одержання піни спочатку було запропоновано використовувати піногенераторні порошки, але ряд їх недоліків (висока здатність до злежування, малий термін зберігання, невисока вогнегасна ефективність піни тощо) примусили дослідників шукати інші способи одержання піни. Було запропоновано використовувати водні розчини піноутворювачів, які почали виготовляти спочатку з продуктів переробки сировини природного походження, а потім і з синтетичних речовин.

Системи протидимного захисту, системи димо- та тепло видалення

Використання синтетичних ПАР дало змогу подовжити термін зберігання піноутворювачів, збільшити тактичні можливості протипожежної техніки і, врешті решт, підвищити вогнегасну ефективність самої піни. Пізніше було синтезовано фторвмісні ПАР, використання яких дало змогу розробити так звані плівкоутворювальні піноутворювачаі – найефективніші на сьогоднішній день засоби гасіння неполярних горючих рідин, насамперед нафти і нафтопродуктів. Тривалий час залишалася фактично не вирішеною задача гасіння піною полярних горючих рідин (спиртів, кетонів, розчинників для лакофарбової промисловості тощо), проте введення до складу піноутворювачів добавок окремих водорозчинних полімерів дало змогу вирішити і її.

В теперішній час у набуває все більшого розвитку застосування відносно нової технології генерування вогнегасної піни та її подавання на значну висоту, що може забезпечити високу ефективність гасіння пожежі з одночасним зниженням витрат на будівництво захищуваної споруди (вона відома як “CAFS” – “Compressed Air Foam Systems”), але це вже предмет окремої розмови.

Вогнегасні порошки

Вогнегасні порошки відрізняються від інших видів вогнегасних речовин здатністю швидко припиняти полум’яне горіння. Дрібні частинки, які входять до їх складу, гальмують реакції окислення у газовій фазі, а корка, яка утворюється в результаті розкладу і плавлення складників порошку, сприяє гасінню твердих горючих матеріалів і перешкоджає їх повторному займанню. На жаль, вогнегасні порошки, на відміну від піни та води, практично не охолоджують будівельні конструкції, нагріті під час пожежі. Їх неможна подавати у приміщення, де знаходяться люди, але ними можна гасити електрообладнання, яке перебуває під напругою. Існують навіть вогнегасні порошки, призначені для гасіння горючих металів і сплавів, чого не скажеш про інші види вогнегасних речовин.

Газові вогнегасні речовини

Гасіння такими речовинами як діоксид вуглецю, азот, аргон та їх суміші (їх називають інертними розріджувачами) відбувається за рахунок розведення газового горючого середовища, тобто зниження концентрації кисню в ньому до значень, за яких перебіг реакцій горіння стає неможливим. Перевагами цих речовин є доступність і невисока вартість, а також відсутність ушкодження предметів під час їх подавання на гасіння, недоліками – висока мінімальна вогнегасна концентрація, неможливість застосування з метою гасіння речовин, горіння яких відбувається без участі кисню, а також обмежена придатність для гасіння матеріалів, схильних до тління.

Проводимо розрахунки вогнестійкості конструкцій та споруд

Другу групу газових вогнегасних речовин складають інгібітори горіння (переважно хладони), що “переривають” ланцюгові реакції горіння. До їх переваг належать невисока вогнегасна концентрація, хімічна стійкість в умовах зберігання, а також практична відсутність негативного впливу на організм людини. Газові вогнегасні речовини можна застосовувати для гасіння пожеж у приміщеннях, які мають достатню герметичність, як правило, після евакуації людей. Допускається також гасіння ними електрообладнання під напругою. Проте під час взаємодії з полум’ям та розжареними конструкціями вони розкладаються з виділенням ряду небезпечних речовин, здатних нанести шкоду як людям, так і обладнанню, що знаходиться в приміщенні. Саме тому однією з вимог до систем газового пожежогасіння є забезпечення можливості досягнення вогнегасної концентрації у короткий проміжок часу, аби надто велика кількість вогнегасної речовини не встигла зруйнуватися. Інший важливий аспект, про який неможна забувати – це те, що застосування багатьох вогнегасних речовин з числа хладонів регулюється Монреальстким та Кіотським протоколами, до яких приєдналася й Україна.

Аерозолеві вогнегасні речовини

Гальмування реакцій горіння має місце і у разі гасіння вогнегасними аерозолями, що займають проміжну позицію між вогнегасними порошками та газовими вогнегасними речовинами і утворюються під час згоряння спеціальних сумішей хімічних речовин. До переваг вогнегасних аерозолів відносять високу інгібірувальну здатність і відносно низьку вартість обладнання систем пожежогасіння, а також можливість гасіння електрообладнання, яке перебуває під напругою. Недоліки – це непридатність до застосування у приміщеннях, де перебувають люди, можливість гасіння пожеж лише за дуже низького ступеня негерметичності і необхідність тривалого витримування приміщення закритим після подавання вогнегасної речовини, так само як можливість негативного впливу твердих частинок на обладнання. Відомі випадки, коли генератори вогнегасних аерозолів самі ставали причиною пожежі у разі хибного спрацювання системи пожежогасіння, проте роботи щодо пошуку можливостей зниження температури у зоні горіння й удосконалення конструкцій генераторів начебто дали бажані плоди.

Тонкорозпилена вода

Якщо компактні або розпилені струмені води дають змогу гасити пожежі за рахунок охолодження палаючих матеріалів, їх ізолювання від кисню повітря або навіть “зривання” полум’я, то тонкорозпилена вода дає змогу гасити його переважно за рахунок розведення горючого середовища парою, що утворюється під час її випаровування. “Питань” щодо застосування тонкорозпиленої води до цього часу залишається багато, однак безперечними її перевагами є безпечність для людини і висока здатність до димоосадження; її невелика кількість не спричиняє затоплення приміщень водою та “загибелі” обладнання.

Комбіноване застосування вогнегасних речовин

Комбіноване застосування різних видів вогнегасних речовин іноді дає змогу реалізувати можливості і переваги, притаманні кожному з них. Прикладами можуть бути одночасне подавання води і вогнегасного порошку з одного пожежного ствола, генерування повітряно-механічної піни з використанням газової вогнегасної речовини замість повітря тощо. Проте не варто забувати, що в подібних випадках разом з перевагами “комбінуються” й обмеження щодо застосування окремих видів вогнегасних речовин.

Замість напуття

На сьогоднішній день не існує ані універсальних вогнегасних речовин, ані універсальних “рецептів” їх застосування. Докладну інформацію щодо можливості, умов та ефективності застосування вогнегасних речовин у кожному конкретному випадку слід шукати у нормативних документах, довідниках, але простіше – звернувшись до фахівців. Як там не є, майте здоровий глузд і скептицизм, адже заяви про “революційні” технології або щось “принципово нове” на сьогоднішній день навряд чи можуть не відповідати дійсності. Почувши щось подібне, краще попитайте компетентну “третю” особу про те, що вона думає з цього приводу.

Якщо не полінуватися і почитати вже прийняті в Україні стандарти щодо систем протипожежного захисту, насамперед, систем пожежогасіння, то легко побачити, що всі вони покладають відповідальність за вибирання видів, побудови систем пожежогасіння, а також самих вогнегасних речовин на осіб, які мають належний досвід. В нас такі особи і такий досвід є, і ми завжди раді стати в нагоді всім, хто бажає надійно захистити себе від вогняної стихії.

Залишити відповідь

Увійдіть або заповніть поля нижче. Ваш e-mail не буде опублікований. Обов'язкові поля позначені*