Пн - Пт 09:00 - 18:00
  • UA
  • RU

Розрахунки шляхів евакуації при пожежі

Розрахунки шляхів евакуації при пожежі

Чому ми так часто нагадуємо і пишемо про розрахунки шляхів євакуації при пожежі – тому що, характерна риса сучасного будівництва – збільшення кількості будинків з масовим перебуванням людей.

З точки зору пожежної безпеки, найбільш надійний спосіб забезпечення безпеки людей у таких умовах – їх своєчасна евакуація з будівлі, у якій виникла пожежа. Життя людей має найбільший пріоритет в вимогах пожежної безпеки. Саме на цьому і було наголошено у одному з пунктів зміни № 1 до ДБН А.2.2-3:2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», яка набрала чинності з 01.06.2018 року.

Пунктом 4.15 передбачається, для об‘єктів класу наслідків (відповідальності) СС2, СС3, в складі проектної документації обов’язкова наявність розрахунку часу евакуації людей з об‘єкту.

Забезпечення евакуації людей полягає у таких обʼємно-планувальних і конструктивних рішеннях, за яких евакуація з об’єкту завершується до настання гранично допустимих для людини значень небезпечних чинників пожежі (далі – НЧП). До числа НЧП, які становлять найбільшу небезпеку для людей у приміщенні в початковий період пожежі, можуть бути віднесені: підвищена температура середовища; дим; токсичність продуктів горіння; знижена концентрація кисню.

Для забезпечення безпечної евакуації необхідно:

− встановити кількість, розміри і розташування (розосередженість) евакуаційних шляхів і виходів;

− забезпечити можливість безперешкодного руху людей по евакуаційним шляхам;

− організувати, при необхідності, управління рухом людей по евакуаційним шляхам (світлові покажчики, звукове і мовленнєве оповіщення, знаки безпеки тощо).

Так як підтвердження безпечної евакуації людей для кожного об’єкту на стадії проектування неможливо підтвердити проведенням практичних тренувань на об’єкті, то відповідно до вимог діючого законодавства проводяться математичні розрахунки евакуації. До 2020 року розрахунок шляхів евакуації виконувався відповідно до вимог ГОСТ 12.1.004-91 «Система стандартів безпеки праці. Пожежна безпека. Загальні вимоги», але з 01.01.2020 р він втратив дію і в Україні набрав чинність ДСТУ 8828:2019 «Пожежна безпека. Загальні положення» (далі – ДСТУ). В цьому стандарті запропоновано декілька методів розрахунку евакуації.

Розрахунок часі євакуації людей з будинків та споруд

Розглянемо більш детально класифікацію та сферу застосування методів математичного моделювання пожежі.

Для опису термогазодинамічних параметрів пожежі застосовуються три основні групи моделей: інтегральні, зонні (зональні) та польові.

Вибір конкретної моделі розрахунку часу блокування шляхів евакуації слід здійснювати виходячи з таких передумов:

а) інтегральний метод застосовують:

для будівель, що мають розвинену систему приміщень малого об’єму простої геометричної конфігурації;

для приміщень, де характерний розмір осередку пожежі можливо порівняти з характерними розмірами приміщення та розміри приміщення близькі між собою (лінійні розміри приміщення відрізняються не більше ніж у 5 разів);

для попередніх розрахунків з метою виявлення найбільш небезпечного сценарію пожежі.

Зонний та польовий методи використовуються у разі неможливості використання інтегрального методу, зокрема:

б) зонний (зональний) метод застосовують:

для приміщень і систем приміщень простої геометричної конфігурації, лінійні розміри яких близькі між собою (лінійні розміри приміщення відрізняються не більше ніж у 5 разів), коли розмір осередку пожежі істотно менше розмірів приміщення;

для робочих зон, розташованих на різних рівнях у межах одного приміщення (наприклад, похила глядацька зала кінотеатру, антресолі);

в) польовий метод застосовують:

для приміщень складної геометричної конфігурації, а також приміщень із великою кількістю внутрішніх перешкод (атріуми з системою галерей і коридорів, що примикають, багатофункціональні центри зі складною системою вертикальних і горизонтальних зв’язків тощо);

для приміщень, у яких один із геометричних розмірів значно більше (менше) інших (тунелі, закриті автостоянки великої площі тощо);

для інших випадків, коли застосування чи інформативність зонних та інтегральних моделей викликає сумнів (унікальні споруди, будівлі, де необхідно врахувати поширення пожежі по її фасаду та (або), роботу систем протипожежного захисту).

Під час використання інтегральної та зонної моделей для приміщення, один із лінійних розмірів якого більше ніж у п’ять разів перевищує хоча б один із двох інших лінійних розмірів, необхідно це приміщення поділяти на ділянки, розміри яких порівняні між собою, та розглядати ділянки як окремі приміщення, що сполучуються прорізами, площа яких дорівнює площі перетину на границі ділянок. Використання аналогічної процедури у разі, коли два лінійних розміри перевищують третій більше ніж у 5 разів, не допускається.

З вищевикладеного можна зробити висновок, що польовий метод розрахунку шляхів евакуації необхідно застосовувати для будинків з масовим перебуванням людей, а також коли необхідно врахувати в розрахунку роботу систем протипожежного захисту.

Польовий метод дозволяє змоделювати розповсюдження пожежі та НЧП. Для використання даного методу необхідно використовувати програмні комплекси. Найбільш розповсюджений у світі програмний інтерфейс PyroSim з використанням програми Fire Dynamics Simulator (FDS). FDS – потужний інструмент для моделювання пожежі, розроблений Національним інститутом стандартів і технологій США (National Institute of Standards and Technology – NIST). FDS моделює сценарії пожежі з використанням обчислювальної гідродинаміки (CFD), оптимізованої для низькошвидкісних температурно-залежних потоків.

Такий підхід виявляється дуже гнучким і може бути застосований до різних пожеж, починаючи від горіння в печах і до пожеж на нафтових танкерах. Також за допомогою FDS може бути виконано моделювання, що не включає горіння, наприклад, робота вентиляції, системи димовидалення в будівлях. Розрахункова модель FDS і програма для візуалізації Smokeview вбудовані в PyroSim.

Для розрахунки шляхів евакуації людей при пожежі використовується інтерфейс Pathfinder на базі програми FDS. Модель, яку створено в програмному інтерфейсі PyroSim, можна використати при складанні моделі в Pathfinder. Pathfinder – програма, яка реалізує індивідуальну модель руху людей при евакуації. Ця програма може враховувати різні групи населення, як по віковим параметрам, так і людей з обмеженою мобільністю.

Вищепереліченні програми мають графічні інтерфейси для задання вихідних даних, а також інструменти для 2D і 3D-візуалізації результатів. Ці програмні комплекси відображають розповсюдження критичних значень небезпечних чинників пожежі в різних точках приміщення і рух людей з різними групами мобільності відповідно до вимог національного стандарту.